Sněmovní tisk 459
Doh. mezi ČR a vládou Brit.Panen.ostrovů o výměně informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 8. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 459/0 dne 30. 8. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 1. 9. 2011 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: MUDr. Gabriela Pecková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 743).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 14. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 459/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 18. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 459/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 12. 2011 na 32. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 83, usnesení č. 887).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 6. 1. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 14. 1. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 3 pod číslem 6/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Britské Panenské ostrovy, Česká republika, daň, daňová kontrola, výměna informacíISP (příhlásit)