Sněmovní tisk 440
Sml. mezi ČR a vl. Ázerbájd. rep. o ochr. utaj. informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 8. 2011.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 440/0 dne 5. 9. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 7. 9. 2011 (usnesení č. 163). Určil zpravodaje: Renáta Witoszová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 747).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 14. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 440/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 12. 2011 na 32. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 80, usnesení č. 884).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 6. 1. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 11. 4. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 21 pod číslem 40/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Ázerbájdžán, Česká republika, důvěrná informace, ochrana komunikací, ochrana údajůISP (příhlásit)