Sněmovní tisk 422
Sml. mezi ČR a vl. Hongkongu o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 4. 7. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 422/0 dne 8. 7. 2011.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 8. 2011. Určil zpravodaje: Mgr. Kristýna Kočí a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 741).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 29. 8. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 422/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 14. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 422/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 12. 2011 na 32. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 75, usnesení č. 879).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 6. 1. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 5. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 26 pod číslem 49/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, HongkongISP (příhlásit)