Sněmovní tisk 38
Novela z. o VÚSC

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Kraje Vysočina předložilo sněmovně návrh zákona 2. 8. 2010.
Zástupce navrhovatele: Běhounek J., Oulehla D..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 38/0 dne 3. 8. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 8. 2010. Vláda zaslala stanovisko 2. 9. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 9. 2010 jako tisk 38/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Určil zpravodaje: Otto Chaloupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 12. 2010 na 9. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 230).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 38/3, který byl rozeslán 15. 3. 2011 v 17:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 113, usnesení č. 396).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 5. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 5. 2011.

Zákon vyhlášen 25. 5. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 135/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Kraje, Ústava České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, region, správní celek, územní samospráva, Vysočina

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)