Sněmovní tisk 336
Sml. mezi ČR a Lucem. velkovév. o vým. a ochr. utaj. infom.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 4. 2011.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 336/0 dne 9. 5. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 5. 2011 (usnesení č. 128). Určil zpravodaje: Ing. David Vodrážka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 6. 2011 na 19. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 585).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 29. 6. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 336/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 731).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 5. 10. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 31. 7. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 32 pod číslem 55/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, důvěrná informace, Lucembursko, ochrana údajů, státní tajemství, výměna informací, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)