Sněmovní tisk 330
Doh. mezi ČR a Srílanskou dem. soc. rep. o podpoře investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 4. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 330/0 dne 21. 4. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 27. 4. 2011 (usnesení č. 119). Určil zpravodaje: Ing. Václav Kubata a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 6. 2011 na 19. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 584).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 330/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 12. 9. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 330/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 729).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 5. 10. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 27. 6. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 18 pod číslem 31/2016 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ochrana investic, podpora investic, Srí LankaISP (příhlásit)