Sněmovní tisk 287
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 3. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 287/0 dne 21. 3. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2011 (usnesení č. 104). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 438).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 287/1 (pozměňovací návrhy).
  • Kontrolní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 8. 6. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 287/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 287/3, který byl rozeslán 21. 9. 2011 v 11:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 190, usnesení č. 775).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 5. 10. 2011.
  Návrh zákona 1. 11. 2011 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 287/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 287/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 38, usnesení č. 859).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2011.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 160 pod číslem 465/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Nejvyšší kontrolní úřad, Rozpočet, Správa obcí a měst
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: rozpočtová pravidla, státní rozpočet, ústřední plánování

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)