Sněmovní tisk 274-E
Společná zemědělská politika do roku 2020

Dokument


Úplný název dokumentu EU: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Společná zemědělská politika do roku 2020: Řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky /kód dokumentu 16348/10, KOM(2010) 672 v konečném znění/

Související dokumenty projednávané Výborem pro evropské zaležitosti:
Dokument Rady Evropské unie 16348/10, PreLex: KOM(2010) 672 v konečném znění


Předkladatel: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 2. 3. 2011 jako tisk 274-E/0.

  • Č

    Čtení proběhlo 24. 3. 2011 na 14. schůzi.
    Sněmovna dokument vzala na vědomí (usnesení č. 422).Deskriptory EUROVOCu: potraviny, přírodní zdroje, společná zemědělská politika, územní plánování, zemědělská politikaISP (příhlásit)