Sněmovní tisk 260
Novela z. o návykových látkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Bém, Jaroslav Krupka, Jaroslava Wenigerová, Igor Svoják, Boris Šťastný, Zbyněk Stanjura, Petr Gazdík, Jiří Štětina, Alfréd Michalík, Soňa Marková) předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2011.
Zástupce navrhovatele: Bém P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 260/0 dne 15. 2. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 2. 2011. Vláda zaslala stanovisko 2. 3. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 3. 2011 jako tisk 260/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 3. 2011 (usnesení č. 94). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 15. 3. 2011 na 14. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 354). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 30, usnesení č. 354).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 4. 2011.

Zákon vyhlášen 22. 4. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 40 pod číslem 106/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Toxikománie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: drogová závislost, obchodování s drogami, omamná látka, psychotropní látka

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)