Sněmovní tisk 256
Novela z. - zákoník práce - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 256/0 dne 14. 2. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 2. 2011 (usnesení č. 89). Určil zpravodaje: Renáta Witoszová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 353).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 256/2, který byl rozeslán 5. 5. 2011 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 517).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 17. 5. 2011.
  Zákon Senátem schválen 8. 6. 2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 6. 2011.

Zákon vyhlášen 8. 7. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 185/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Zákoník práce
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: Evropská rada zaměstnanců, kolektivní vyjednávání, nadnárodní společnost, pracovní právo, zákoník práce, zaměstnanec

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
262/2006novelizujeZákon zákoník práce256/0


ISP (příhlásit)