Sněmovní tisk 238-E
Požadavky na rozpočtové rámce

Dokument


Úplný název dokumentu EU: Návrh směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států /kód dokumentu 14497/10, KOM(2010) 523 v konečném znění/

Související dokumenty projednávané Výborem pro evropské zaležitosti:
Dokument Rady Evropské unie 14497/10, PreLex: KOM(2010) 523 v konečném znění


Předkladatel: ministr financí

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: jako tisk 238-E/0.

  • Č

    Čtení proběhlo 10. 2. 2011 na 13. schůzi.
    Sněmovna dokument vzala na vědomí (usnesení č. 318).Deskriptory EUROVOCu: ekonomická prognóza, fiskální rok, Hospodářská a měnová unie, kontrola finančních prognóz, rozpočtová disciplína (EU), sestavení rozpočtu EU, státní rozpočet, ústřední plánováníISP (příhlásit)