Sněmovní tisk 228
Novela z. o opatřeních týkajících se dovozu a vývozu zboží - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 1. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 228/0 dne 19. 1. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bureš, DBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 279).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 4. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 228/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 4. 2011 na 16. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 495).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 17. 5. 2011.
  Návrh zákona 10. 6. 2011 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 6. 2011 poslancům jako tisk 228/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 6. 2011 poslancům jako tisk 228/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 229, usnesení č. 597).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 7. 2011.

Zákon vyhlášen 22. 7. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 78 pod číslem 219/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Obchod zahraniční, Právo autorské
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: autorské právo, celní delikty, celní právo, dovoz, duševní vlastnictví, padělání, vývoz

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)