Sněmovní tisk 226
Doh. o založení Mezinárodní protikorupční akademie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 1. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 226/0 dne 19. 1. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Ing. Lenka Andrýsová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 2. 2011 na 13. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 331).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 17. 3. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 226/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 4. 2011 na 16. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 453).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 5. 5. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 29. 7. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 40 pod číslem 77/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, činnost orgánů, činnost základních institucí, korupce, mezinárodní organizace, Mezinárodní protikorupční akademie, trestná činnostISP (příhlásit)