Sněmovní tisk 225
Doh. o partnerství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 1. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 225/0 dne 18. 1. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: MUDr. Gabriela Pecková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 3. 2011 na 14. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 418).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 4. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 225/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 6. 2011 na 19. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 158, usnesení č. 564).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 24. 6. 2011.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Dohoda z Cotonou, Evropské společenství, hospodářská spolupráce, politická spolupráce, politika spolupráce, země AKPISP (příhlásit)