Sněmovní tisk 221
Návrh změny Úmluvy o odstranění všech forem diskrim. žen

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 1. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 221/0 dne 18. 1. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Mgr. Kristýna Kočí a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 2. 2011 na 13. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 315).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 27. 4. 2011 na 16. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 442).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 5. 5. 2011.Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, Česká republika, diskriminace na základě pohlaví, ženská otázkaISP (příhlásit)