Sněmovní tisk 220
Sml. mezi ČR a Franc. rep. o spolupr. v oblasti ochr. obyv.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 1. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 220/0 dne 17. 1. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 2. 2011 na 13. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 330).

 • V
  • Výbor pro obranu a bezpečnost projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 3. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 220/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 17. 3. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 220/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 4. 2011 na 16. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 452).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 5. 5. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 10. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 34 pod číslem 56/2016 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, civilní ochrana, Francie, humanitární pomoc, mezinárodní humanitární právo, pomoc obětem neštěstí, veřejná bezpečnostISP (příhlásit)