Sněmovní tisk 22
N.z. o zrušení listinných akcií na majitele

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 9. 7. 2010.
Zástupce navrhovatele: Tejc J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 22/0 dne 13. 7. 2010.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 7. 2010. Vláda zaslala stanovisko 12. 8. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2010 jako tisk 22/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Papíry cenné
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: akcionář, cenné papíry, finanční akcie, kapitálová společnost, praní špinavých peněz

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)