Sněmovní tisk 218
N.z. o v místě a čase obvyklém nájemném z bytu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 28. 12. 2010.
Zástupce navrhovatele: Zaorálek L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 218/0 dne 4. 1. 2011.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 1. 2011. Vláda zaslala stanovisko 28. 1. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 1. 2011 jako tisk 218/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika bytová
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, cenová regulace, dohoda o cenách, pronájem nemovitosti, průměrná cenaISP (příhlásit)