Sněmovní tisk 217
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2011

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 12. 1. 2011 jako tisk 217/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 1. 2011 (usnesení č. 69). Zpravodajem určen Ing. Jiří Papež.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 19. 1. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 217/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 171, usnesení č. 335).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, převod vlastnictví, zemědělsky využívaná půdaISP (příhlásit)