Sněmovní tisk 204
N.z. o protikomunistickém odboji

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 12. 2010.
Zástupce navrhovatele: Tluchoř P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 204/0 dne 15. 12. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 12. 2010. Vláda zaslala stanovisko 14. 1. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 1. 2011 jako tisk 204/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2011 (usnesení č. 69). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Vidím a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 346).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 204/4, který byl rozeslán 10. 6. 2011 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 137, usnesení č. 555).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 8. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 8. 2011.

Zákon vyhlášen 31. 8. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 92 pod číslem 262/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Odboj, Poplatky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika

Deskriptory EUROVOCu: autoritativní režim, komunismus, občanská neposlušnost

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)