Sněmovní tisk 186
Prot. mezi ČR a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 11. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 186/0 dne 1. 12. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 8. 12. 2010 (usnesení č. 56). Určil zpravodaje: Mgr. Petr Gandalovič a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 2. 2011 na 13. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 325).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 3. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 186/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 12. 4. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 186/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 4. 2011 na 16. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 447).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 5. 5. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 18. 9. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 39 pod číslem 64/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Kuvajt, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)