Sněmovní tisk 185
Rámcová doh. mezi státy EU a Korejskou rep.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 11. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 185/0 dne 6. 12. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 8. 12. 2010 (usnesení č. 56). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Chalupa a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 2. 2011 na 13. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 314).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 17. 3. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 185/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 27. 4. 2011 na 16. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 441).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 5. 5. 2011.Deskriptory EUROVOCu: dohoda o spolupráci, Evropská unie, Jižní Korea, obchodní dohoda, rámcová dohodaISP (příhlásit)