Sněmovní tisk 163
N. z. o nájemném z bytů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 11. 2010.
Zástupce navrhovatele: Halíková M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 163/0 dne 3. 11. 2010.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 11. 2010. Vláda zaslala stanovisko 2. 12. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 12. 2010 jako tisk 163/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika bytová
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, cenová regulace, placené služby, poskytování služeb, pronájem, pronájem nemovitosti, úprava nájmů

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)