Sněmovní tisk 156
Novela z. o sdružování v politických stranách a hnutích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 29. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 325260156/0 dne 29. 10. 2010.Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 29. 10. 2010.
  Určil zpravodaje: Mgr. Zdeňka Horníková a přikázal návrh k projednání výboru: Kontrolní výbor

 • V
   • Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 11. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 156/1 (doporučuje zamítnout).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 11. 2010 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 11. 2010 na 8. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 11. 2010 na 8. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 115).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 2010.
  Prezident zákon podepsal 23. 11. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 11. 2010.

Zákon vyhlášen 8. 12. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 127 pod číslem 345/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Strany politické
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: financování strany, názorové hnutí, politické strany, politika financování, státní podpora

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)