Sněmovní tisk 153
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 26. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: Sobotka B. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 153/0 dne 27. 10. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 10. 2010. Vláda zaslala stanovisko 25. 11. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 11. 2010 jako tisk 153/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 11. 2010 (usnesení č. 51). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 55, usnesení č. 370).Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z bohatství, daň z příjmu fyzických osob, daňový základ

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)