Sněmovní tisk 151
Doh.mezi ES a Jihoafric.rep.o obchodu,rozvoji a spolupráci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 151/0 dne 27. 10. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 11. 2010 (usnesení č. 43). Určil zpravodaje: Ing. Lenka Andrýsová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 12. 2010 na 9. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 169).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 1. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 151/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 3. 2011 na 14. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 419).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 7. 4. 2011.Deskriptory EUROVOCu: Evropské společenství, Jihoafrická republika, mezinárodní obchodISP (příhlásit)