Sněmovní tisk 125
Návrh I. změny rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh I. změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2010

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 10. 2010 jako tisk 125/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Zpravodajem určen Ing. Jiří Papež.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 27. 10. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 125/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 4. 11. 2010 na 7. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 58, usnesení č. 134).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, převod vlastnictví, rozpočet, zemědělsky využívaná půdaISP (příhlásit)