Sněmovní tisk 121
2.doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2010

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 10. 2010 jako tisk 121/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Zpravodajem určen Ing. Roman Váňa.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 222).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)