Sněmovní tisk 105
Doh. o letecké dopravě mezi státy ES a Kanadou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 9. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 105/0 dne 1. 10. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 7. 10. 2010 (usnesení č. 28). Určil zpravodaje: Jan Hamáček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 11. 2010 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 139).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 1. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 105/1 (přerušuje projednávání).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: Evropské společenství, Kanada, letecká doprava, mezinárodní doprava, ratifikace dohodyISP (příhlásit)