Sněmovní tisk 1031
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Boris Šťastný, Igor Svoják, Jan Florián, Michal Janek, Martin Gregora, Jiří Skalický, Ivana Řápková, Michal Babák, Jiří Rusnok) předložila sněmovně návrh zákona 20. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: Šťastný B. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1031/0 dne 21. 5. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 5. 2013. Vláda zaslala stanovisko 20. 6. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 6. 2013 jako tisk 1031/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu, Pojištění
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daňová úleva, léčba, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů1031/0


ISP (příhlásit)