Sněmovní tisk 1031/0
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t103100.pdf (Dokument PDF, 96 KB)t103100.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1031a0.pdf (Dokument PDF, 73 KB)t1031a0.doc

Rozesláno poslancům

21. května 2013 v 13:03
ISP (příhlásit)