Sněmovní tisk 102
Vl. n. z. o státním rozpočtu ČR na rok 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 29. 9. 2010.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 102/0 dne 30. 9. 2010.

 • PS

  Předseda sněmovny přikázal 29. 9. 2010 k projednání rozpočtovému výboru (rozhodnutí č. 6). Zpravodajem pro 1. čtení jmenován: Ing. Pavel Suchánek.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 10. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 102/1 (doporučuje schválit).
 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu byly přikázány k projednání výborům (usnesení č. 103).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 12. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 102/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh statního rozpočtu prošel podrobnou rozpravou 8. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 102/3, který byl rozeslán 9. 12. 2010 v 13:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu schválen (hlasování č. 191, usnesení č. 234).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2010.
  Prezident zákon podepsal 23. 12. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený rozpočet odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2010.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 150 pod číslem 433/2010 Sb.Související tisk: 103 (Střednědobé výdajové rámce na léta 2012 a 2013).


Hesla věcného rejstříku: Rozpočet
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)