Sněmovní tisk 843
Novela z. o azylu a Policii ČR - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 11. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 843/0 dne 2. 11. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 11. 2012 (usnesení č. 317). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1407).

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 843/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 843/2, který byl rozeslán 13. 2. 2013 v 15:21.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 282, usnesení č. 1552).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 2. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 51, dokument 51/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 3. 2013 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 51/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 3. 2013 a přijal usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako tisk 51/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 3. 2013 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 135).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 4. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 4. 2013.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 103/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5483Zuzka Bebarová Rujbrová04529-03878.doc (23 KB) / PDF (83 KB, 2 strany) 7. 2. 2013 v 13:56:24


Hesla věcného rejstříku: Cizinci, Evropská unie, Migrace, Policie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: azylové právo, cizí státní občan, dítě migrující rodiny, kontrola migrací, ochrana dítěte, povolení k pobytu

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)