Sněmovní tisk 763
Novela z. o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 7. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 763/0 dne 31. 7. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1347).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 11. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 763/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 12. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 763/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 763/3, který byl rozeslán 7. 12. 2012 v 14:57.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 157).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3729Kateřina Klasnová03919-02788.doc (19 KB) / PDF (43 KB, 1 strana) 13. 9. 2012 v 17:24:32
3730Kateřina Klasnová03920-02789.doc (19 KB) / PDF (41 KB, 1 strana) 13. 9. 2012 v 17:25:29
4741Kateřina Klasnová04263-03433.doc (19 KB) / PDF (44 KB, 1 strana) 30. 11. 2012 v 13:41:25
4821Alfréd Michalík04298-03485.doc (25 KB) / PDF (70 KB, 2 strany) 6. 12. 2012 v 09:01:05
4852Helena Langšádlová04320-03526.doc (54 KB) / PDF (52 KB, 1 strana) 7. 12. 2012 v 13:09:25


Hesla věcného rejstříku: Evropský parlament, Mzdy, odměny za práci, Náležitosti členů Parlamentu, Soudnictví, Správa státní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, odměňování, poslanec parlamentu, soudce a státní zástupce, ústřední orgány státní správy

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)