Sněmovní tisk 714
Novela z. o Vězeňské službě a justiční stráži ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 714/0 dne 15. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 6. 2012 (usnesení č. 276). Určil zpravodaje: Ing. Václav Klučka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1417).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 17. 1. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 714/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 714/2, který byl rozeslán 26. 3. 2013 v 17:33.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 4. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 181, usnesení č. 1620).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 4. 2013.
  Zákon Senátem schválen 2. 5. 2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Zákon vyhlášen 21. 6. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 70 pod číslem 157/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5444Jana Černochová04495-03837.doc (19 KB) / PDF (53 KB, 1 strana) 5. 2. 2013 v 10:10:57


Hesla věcného rejstříku: Soudnictví, Vězeňství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: činnost základních institucí, nápravně výchovné zařízení, práva žen, vězeňská správa, vězeňský personál, vězeňský režim, výkon trestu

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)