Sněmovní tisk 704
Novela z. o válečných veteránech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Šenfeld, Kateřina Konečná, Miroslav Opálka, Milada Halíková, Stanislav Grospič, Jan Klán, Josef Nekl, Vojtěch Adam, Soňa Marková) předložila sněmovně návrh zákona 7. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: Šenfeld J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 704/0 dne 8. 6. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 9. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 7. 2012 jako tisk 704/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 24. 7. 2012. Určil zpravodaje: Ing. Ludmila Bubeníková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu (rozhodnutí č. 36)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě . Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 6. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1472).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 11. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 704/2 (doporučuje zamítnout).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7283Josef Šenfeld05293-05287.doc (25 KB) / PDF (35 KB, 1 strana) 18. 6. 2013 v 13:51:55


Hesla věcného rejstříku: Armáda, Odboj
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, sociální příspěvek, válečný veterán, válka

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)