Sněmovní tisk 648
N.z.o bezp.pohyb.při lyž.,snowboard. a jízdě na jízdním kole

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 27. 3. 2012.
Zástupce navrhovatele: Chlad R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 648/0 dne 28. 3. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 3. 2012. Vláda zaslala stanovisko 25. 4. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 4. 2012 jako tisk 648/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6526Rudolf Chlad04903-04615.pdf (126 KB) 2. 5. 2013 v 10:43:56


Hesla věcného rejstříku: Ochrana zdraví, Sport
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: jednostopé vozidlo, sport, sportovní potřeby, sportovní vybavení, veřejná bezpečnostISP (příhlásit)