Sněmovní tisk 599
Novela z. o volbách do zastupitelstev krajů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Stanislav Polčák, Petr Gazdík, Helena Langšádlová, Jan Chvojka, Jiří Petrů, Stanislav Křeček, Milada Halíková, Jana Suchá, Otto Chaloupka) předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: Polčák S. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 599/0 dne 10. 2. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2012. Vláda zaslala stanovisko 8. 3. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 3. 2012 jako tisk 599/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Kraje
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: preferenční hlasování, regionální orgány státní správy, regionální volby

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)