Sněmovní tisk 599/0
Novela z. o volbách do zastupitelstev krajů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t059900.pdf (Dokument PDF, 75 KB)t059900.doc
Důvodová zpráva  
t0599a0.pdf (Dokument PDF, 48 KB)t0599a0.doc

Rozesláno poslancům

10. února 2012 v 12:56
ISP (příhlásit)