Sněmovní tisk 598
N.z. o zřízení Krajského soudu v Liberci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Cyril Zapletal, Pavel Ploc, Josef Novotný, Jaroslav Krákora, Jan Babor, Vladimíra Lesenská, Vlasta Bohdalová, Karel Černý, Václav Neubauer, Ivan Ohlídal) předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: Zapletal C. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 598/0 dne 10. 2. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2012. Vláda zaslala stanovisko 8. 3. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 3. 2012 jako tisk 598/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna



Hesla věcného rejstříku: Soudnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: obecný soud, právní systém, region, soudní pravomoc, veřejná správa

Navržené změny předpisů (1)



ISP (příhlásit)