Sněmovní tisk 537
Novela z. - občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 11. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 537/0 dne 25. 11. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 11. 2011 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: JUDr. Pavel Staněk, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 951).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 1. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 537/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 3. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 537/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 4. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 537/3 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 537/4, který byl rozeslán 8. 6. 2012 v 10:48.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1187).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 25. 6. 2012.
  Návrh zákona 24. 7. 2012 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 537/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 537/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 62, usnesení č. 1270).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 9. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 10. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 26. 11. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 145 pod číslem 396/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2065Stanislav Křeček03408-01762.doc (25 KB) / PDF (78 KB, 2 strany) 23. 4. 2012 v 15:54:13
2085Pavel Staněk03421-01770.doc (52 KB) / PDF (131 KB, 5 stran)
03421-01771.doc (89 KB) / PDF (138 KB, 9 stran)
 24. 4. 2012 v 13:57:47
2155Pavel Staněk03443-01827.doc (80 KB) / PDF (147 KB, 11 stran)
03443-01828.doc (43 KB) / PDF (96 KB, 4 strany)
03443-01829.doc (61 KB) / PDF (132 KB, 5 stran)
 27. 4. 2012 v 18:25:56
2570Jana Suchá03568-02044.doc (26 KB) / PDF (49 KB, 3 strany) 5. 6. 2012 v 11:39:41
2574Jeroným Tejc03572-02049.doc (20 KB) / PDF (68 KB, 1 strana) 5. 6. 2012 v 13:53:25
2584Boris Šťastný03582-02064.doc (25 KB) / PDF (102 KB, 2 strany) 5. 6. 2012 v 18:09:01
2606Pavel Staněk03592-02076.doc (191 KB) / PDF (244 KB, 31 stran) 6. 6. 2012 v 10:24:33


Hesla věcného rejstříku: Exekuce, Řád občanský soudní, Soudnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: pohledávka, soudní řízení, výkon rozhodnutí, vztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocí

Navržené změny předpisů (22)ISP (příhlásit)