Sněmovní tisk 520
N. ústavního zákona o celostátním referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 26. 10. 2011.
Zástupce navrhovatele: Sobotka B. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 520/0 dne 27. 10. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 10. 2011. Vláda zaslala stanovisko 24. 11. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 11. 2011 jako tisk 520/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 11. 2011 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 16. 12. 2011 na 32. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 14. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 47, usnesení č. 1063).Hesla věcného rejstříku: Referendum, Ústava České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: referendum, ústava, voličské právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)