Sněmovní tisk 393
Doh.mezi ČR a Ázerbájdžánskou rep. o podpoře a ochr.investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 6. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 393/0 dne 21. 6. 2011.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 1. 7. 2011. Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 739).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 14. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 393/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 28. 11. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 393/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 12. 2011 na 32. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 72, usnesení č. 876).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 14. 6. 2011 jako senátní tisk 117/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 6. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 8. 2011 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 117/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 9. 2011 a přijal usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako tisk 117/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 10. 2011 na 12. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 352).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 6. 1. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 2. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 9 pod číslem 14/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Ázerbájdžán, Česká republika, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)