Sněmovní tisk 192
Novela z. o Policii ČR - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 11. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 192/0 dne 26. 11. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 12. 2010 (usnesení č. 56). Určil zpravodaje: Ing. Antonín Seďa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 281).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 3. 2011 na 14. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 119, usnesení č. 399).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 4. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 66, dokument 66/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 4. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 4. 2011 a přijal usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako tisk 66/1 (vyslovuje souhlas).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 4. 2011 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 66/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 4. 2011 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 205).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 5. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 6. 2011.

Zákon vyhlášen 6. 6. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 150/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Celnictví, cla, Evropská unie, Policie, Řád trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: celník, důvěrná informace, ochrana údajů, osobní údaje, policejní spolupráce, policie, polovojenské síly, soudní spolupráce EU v trestních věcech, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)