Sněmovní tisk 100
Novela z. o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 9. 2010.
Zástupce navrhovatele: Hamáček J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 100/0 dne 23. 9. 2010.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 9. 2010. Vláda zaslala stanovisko 21. 10. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 10. 2010 jako tisk 100/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Armáda, Obchod zahraniční
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: Evropská unie, kontrola dovozu, kontrola vývozu, ministerstvo, NATO, obchod se zbraněmi, právnická osoba, vojenské vybavení, vývozní povolení, zahraniční obchod

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)