Sněmovní tisk 946
Novela z. o lihu a doplnění z. o živnostenském podnikání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 4. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 946/0 dne 13. 4. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2005 (usnesení č. 428). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1680).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 946/1 (pozměňovací návrhy).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 946/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 946/3, který byl rozeslán 5. 10. 2005.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 236, usnesení č. 1908).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 8. 11. 2005.
  Návrh zákona 13. 12. 2005 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 12. 2005 poslancům jako tisk 946/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 12. 2005 poslancům jako tisk 946/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 349, usnesení č. 2160).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 15. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 29 pod číslem 75/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Líh, Technologie, Železnice

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: ethanol, chemický alkohol, motorový líh, náhradní palivo, různá průmyslová odvětví

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)