Sněmovní tisk 945
Novela z. o volbách do Parlamentu České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 7. 4. 2005.
Zástupce navrhovatele: Seitlová Jitka, Liška Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 945/0 dne 11. 4. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 4. 2005. Vláda zaslala stanovisko 6. 5. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 5. 2005 jako tisk 945/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 5. 2005 (usnesení č. 442). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1751).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 945/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 945/3, který byl rozeslán 23. 9. 2005 v 12:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 162).Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky

Deskriptory EUROVOCu: hlasování, konečný volební seznam, korespondenční hlasování, parlamentní volby, rozdělení na volební kraje

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)