Sněmovní tisk 930
Novela z. o pojišťování a finan. vývozu se státní podporou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 3. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 930/0 dne 29. 3. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 3. 2005 (usnesení č. 423). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1673).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 930/1 (doporučuje schválit).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 930/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 930/3, který byl rozeslán 30. 9. 2005.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 130, usnesení č. 1889).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 1. 11. 2005.
  Návrh zákona 5. 12. 2005 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 12. 2005 poslancům jako tisk 930/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 12. 2005 poslancům jako tisk 930/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 1031, usnesení č. 2080).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 1. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 1. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 1. 2006.

Zákon vyhlášen 26. 1. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 23/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod zahraniční, Pojišťovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika

Deskriptory EUROVOCu: podpora vývozu, pojištění vývozních úvěrů

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)