Sněmovní tisk 921
Novela z. o obcích (obecní zřízení)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Bc. Tomáš Kvapil předložil sněmovně návrh zákona 10. 3. 2005.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 921/0 dne 11. 3. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 3. 2005. Vláda zaslala stanovisko 8. 4. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 4. 2005 jako tisk 921/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, obec, správní celek, územní samospráva

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)