Sněmovní tisk 755
Novela z. o investičních pobídkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Ing. Bc. Tomáš Kvapil předložil sněmovně návrh zákona 30. 7. 2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 755/0 dne 30. 7. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 8. 2004. Vláda zaslala stanovisko 26. 8. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 8. 2004 jako tisk 755/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 9. 2004 (usnesení č. 326). Určil zpravodaje: Antonín Sýkora a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 3. 11. 2004 na 37. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 3. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1335).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 10 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 11. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 755/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 11. 2004 na 38. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2004.
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 11. 2004 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 158, usnesení č. 1397).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 1. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 1. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 1. 2005.

Zákon vyhlášen 8. 2. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 16 pod číslem 62/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Investice, Průmysl

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: daňová úleva, investiční podpora, investiční úvěr, podpora investic, podpora zaměstnanosti, podpůrná politika, regionální pomoc, rekvalifikace

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)